VAQON PARKI

Şirkət taxıl və taxıl yüklərin daşınması üçün 19–752 modelində hopper tipli vaqonlardan ibarət xüsusi hərəkət tərkibi parkını idarə edir.

Taxıldaşıyan vaqon

                                                                           Подвижной состав

19–752 modelinin texniki xarakteristikası


Təyinat: taxıl və digər taxıl məhsullarının daşınması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 • Layihənin nömrəsi: 75200 000–1
 • Texniki şərtlər: ТУ24-05-491 81
 • Vaqonun modeli: 19–752
 • İstehsalçı: Kryukov vaqonqayırma zavodu
 • Vaqonun tipi: 950 
 • Yükqaldırma qabiliyyəti, qg: 70
 • Vaqonun öz kütləsi, t: 23
 • Yüklülük:
  • oxa düşən statik, кН(tg): 225,5 (23 25)
  • yolun 1 metrinə düşən, кН/m (tg/м): 61,3 (63–5)
 • Konstruksiya sürəti, km/saat: 120
 • Qabariti: 1ВМ(0Т)
 • Vaqonun bazası, mm: 10500
  • Uzunluğu, mm:
   • Avtomatik qoşucuların qoşqu oxuna görə: 14720
   • çərçivənin son tirlərinə görə (çərçivənin uzunluğu): 13500
   • yuxarı bərkidiciyə görə: 1 0900
   • kuzovun daxili (yuxarısına görə): 10700
 • Maksimal eni, mm: 3240
  • damına görə: 3010
  • dayaqlarına görə: 3240
 • Rels başlıqlarının üstündən hündürlüyü, mm:
  • maksimal: 4565
  • yükboşaldıcı qurğulara qədər: 350
 • Oxların sayı, ədədlə: 4
 • 2 oxlu arabanın modeli: 18 100
 • Keçid meydançası: vardır
 • Mexaniki əyləcli keçid meydançası: yoxdur
 • Duracaq əyləci (ruçnik): vardır
 • Kuzovun həcmi, m3: 94
 • Lyukların sayı, ədəd:
  • yükvuran: 4
  • yükboşaldan: 6
 • Lyukun ölçüləri, mm:
  • yükvuran: 1592×562
  • yükboşaldan: 1080×475
 • Yan divarların meyillilik bucağı, dərəcə: 65
 • Bunkerlərin meyillilik bucağı, dərəcə: 55