Çap versiyası

VAQON PARKI

Şirkət taxıl və taxıl yüklərin daşınması üçün 19–752 modelində hopper tipli vaqonlardan ibarət xüsusi hərəkət tərkibi parkını idarə edir.

Taxıldaşıyan vaqon

                                                                           Подвижной состав

19–752 modelinin texniki xarakteristikası


Təyinat: taxıl və digər taxıl məhsullarının daşınması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 • Layihənin nömrəsi: 75200 000–1
 • Texniki şərtlər: ТУ24-05-491 81
 • Vaqonun modeli: 19–752
 • İstehsalçı: Kryukov vaqonqayırma zavodu
 • Vaqonun tipi: 950 
 • Yükqaldırma qabiliyyəti, qg: 70
 • Vaqonun öz kütləsi, t: 23
 • Yüklülük:
  • oxa düşən statik, кН(tg): 225,5 (23 25)
  • yolun 1 metrinə düşən, кН/m (tg/м): 61,3 (63–5)
 • Konstruksiya sürəti, km/saat: 120
 • Qabariti: 1ВМ(0Т)
 • Vaqonun bazası, mm: 10500
  • Uzunluğu, mm:
   • Avtomatik qoşucuların qoşqu oxuna görə: 14720
   • çərçivənin son tirlərinə görə (çərçivənin uzunluğu): 13500
   • yuxarı bərkidiciyə görə: 1 0900
   • kuzovun daxili (yuxarısına görə): 10700
 • Maksimal eni, mm: 3240
  • damına görə: 3010
  • dayaqlarına görə: 3240
 • Rels başlıqlarının üstündən hündürlüyü, mm:
  • maksimal: 4565
  • yükboşaldıcı qurğulara qədər: 350
 • Oxların sayı, ədədlə: 4
 • 2 oxlu arabanın modeli: 18 100
 • Keçid meydançası: vardır
 • Mexaniki əyləcli keçid meydançası: yoxdur
 • Duracaq əyləci (ruçnik): vardır
 • Kuzovun həcmi, m3: 94
 • Lyukların sayı, ədəd:
  • yükvuran: 4
  • yükboşaldan: 6
 • Lyukun ölçüləri, mm:
  • yükvuran: 1592×562
  • yükboşaldan: 1080×475
 • Yan divarların meyillilik bucağı, dərəcə: 65
 • Bunkerlərin meyillilik bucağı, dərəcə: 55